Új könyv: A TELJES IDEJŰ SZOLGÁLATRÓL

Azért írom ezt a füzetet, mert hiszem, hogy a Szent Szellem a közel jövőben sokakat fog elhívni teljes idejű szolgálatra. A “Nagy Ébredés” előszele érezhető, és ma is érvényes Jézus mondása, hogy az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Isten munkásokat hív el, akik, mint Elizeus, mindent hátrahagyva követik a Mestert.  

Ezután Illés elindult, hogy megkeresse Elizeust, Sáfát fiát. Amikor rátalált, Elizeus éppen szántott az embereivel együtt. Tizenkét pár ökörrel dolgoztak, Elizeus maga a tizenkettedikkel szántott. Illés odament hozzá, a köpenyétszó nélkül Elizeus vállára terítette, majd továbbment.  Elizeus azonnal otthagyta az ökröket, Illés után futott, és így kérlelte: „Hadd menjek haza, hogy szüleimtől elbúcsúzzam! Azután követlek téged.”